tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Someone who likes their cousin
"Man my cousin lynn; I wonder if she a freak."
Aye bro u a thirsty redneck
viết bởi longdaddyd 25 Tháng mười hai, 2011