tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A term used to describe large quantities (originating from the DC Metro area)
He a pimp, he got a wrack of bitches.
viết bởi Hasani1 21 Tháng mười hai, 2006