tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
words only used on line for faster chats (brb asl)
ill brb
viết bởi jimbobjoejohn im from the souh 10 Tháng năm, 2003