tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a guy that has alot of Swag.
aW Seb has Swag on Xbox and Youtube.
viết bởi Swag Doctors 16 Tháng hai, 2012