tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Come. An Hinglish word (Hindi/English).
Jimmy aaja, jimmy aaja. Such as in the song "Jimmy" by M.I.A
viết bởi Turd de la Mer 21 Tháng tám, 2007

Words related to aaja

aja come hinglish jimmy m.i.a