tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A cool kid that lives in Vermont
Aaron Walp is so cool said a girl in his class
viết bởi awalp1996 14 Tháng mười một, 2013