tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a large gain
wow look how much the market has abdulla-fied
viết bởi Stantz87 08 Tháng ba, 2011