tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Lacking intelligence. Showing no common sense.
My team is about as smart as a bag full of dead babies.
viết bởi BackEntryBananza 05 Tháng tám, 2010