tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
when someone cares about something
"I care about school."
"Hahah, you school care abouter."
viết bởi raastaa2 07 Tháng mười hai, 2009