tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
To jack off wildly. Some times to the same gender.
1. Why is the man named, Peter, always abrahamming everytime I see him?
2. Do not disturb him, he's abrahamming!
viết bởi abrahammingmaster 20 Tháng tám, 2011