tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
genral confusion mis-understanding
yo abrakadabra my bother
viết bởi Anonymous 15 Tháng năm, 2003