tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
best damn thing to terrorize the terrorists.
dude, you think THATS a tank? check out MY abrams tank!
viết bởi eisenkrieger 01 Tháng mười, 2009