tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
abreviate or abreviation
instead of writing et cetera, you can abreve it by writing etc.
viết bởi k 14 Tháng hai, 2005