tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
someone who sells hashish for dope
abu hashish sells that dope for shit and he all gangsta and dang like dat
viết bởi bronxster 16 Tháng mười một, 2010