tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
The act of accidentally getting a boner.
Oh shit, I accidental sequestration.
viết bởi fookgook78 12 Tháng hai, 2013