Top Definition
adj. in hebrew: totally! its true!
or: make something greater.
can come before another adj.
"achusharmuta cool"

2: in arabic: a curse- your sister is a slot
girl 1: did you see that guy? he's hot!
girl 2: yeah, achusharmuta!

girl: this drees is beautiful achusharmuta!

girl: he's ugly achusharmuta!
viết bởi moran geisenberg 01 Tháng tám, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×