tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Of or pertaining to something that has an acid-like quality.
See acidic.
Oftentimes my fingers are more acidy than salty.
viết bởi Jack Roberts 10 Tháng tám, 2005