tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The act of ice fishing in native tribal areas.
Ajaqu'a went acihiking in North Carolina.
viết bởi Dictionary Dan 04 Tháng hai, 2012