tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a word used to induce laughter in a child.
acupa...hahahaha
viết bởi boomboomletsexplodeit 10 Tháng tám, 2010