tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Ain't dat a bitch
Dude all ready owe me $20, then turn around and ask me to loan him $30. ADAB
viết bởi Big Rega 27 Tháng mười hai, 2013