keep going, a form of encouragement
Add oil, you can do it!
viết bởi mm 12 Tháng mười một, 2004
Top Definition
A Chinese expression of encouragement, often heard during sporting events or right before exams.

Chinese: 加油
Mandarin: Jia1 You2
Cantonese: Ga1 Yau4
P1: I'm so screwed for this final. I haven't studied all semester.
P2: You'll do fine. Add oil!

or

P1: (participating in a sporting event)
P2: GA1 YAU4! GA1 YAU4!
viết bởi thebrocklee 08 Tháng mười hai, 2008
It's a cheering exclamation in Cantonese. It's actually pronounced "Ka-yow"! Which in turn means add oil, not literally!
Add oil in doing your essays!
viết bởi foxykisses 25 Tháng hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×