tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
What most men try to accomplish with their lower appendages...and no, not the legs.
I'm sorry honey, but I HAD to adjust.
viết bởi Kat 29 Tháng mười một, 2003