tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
a sexy ass bosnian who doesn't even know it
damn look at that guy, he must be an admir vehabovic!
viết bởi anonymous101 14 Tháng tư, 2005