tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
see "prono"
Heather knows about those adult desires, don't you Heather? LOL
viết bởi Nicole, class of '03 30 Tháng năm, 2003