tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Kind way to say the fairer sex has a big booty.
Those pants make Sally look very aerodynamically curvaceous!
viết bởi Matthew B 22 Tháng hai, 2005