tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Yes, Correct, accepted, Ok
"Afirmative ya bitch, over and out"
viết bởi Capin 28 Tháng sáu, 2004