tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
An aphorism pertaining to an afrolicious lifestyle.
The crackers were confused by his use of afroisms.
viết bởi L.L.S. 28 Tháng mười hai, 2007
 
2.
An aphorism pertaining to an afrolicious lifestyle.
The crackers were confused by his use of afroisms.
viết bởi E.D.B. 28 Tháng mười hai, 2007