tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
all round cool guy probably has an afro
that guy aghaude is a cool mother fucker
viết bởi my man ude 03 Tháng mười một, 2013