tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
a creep that stares and thinks he can rap
yo, i'm agill....

You Suck!
viết bởi aagillita 22 Tháng tư, 2013