tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
magkantutan
agiyut ta man
viết bởi Roger 22 Tháng mười, 2003