tìm từ bất kỳ, như là b4nny:
 
1.
what you say when you are feelung weird
i feel like being weird, agloagloaglo.
viết bởi jjjj 03 Tháng mười hai, 2003