tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Slang term for 'agreement'.
I'm glad we are in agreeal.
viết bởi lollipopconnoisseur 15 Tháng tám, 2011