tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
to agree more than someone else
Michelle: "i agree."
Kevin: "i agreeier"
viết bởi keblar 30 Tháng bảy, 2010