tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
A gay mans asshole..
Allen? That guy has an aids cave for sure.
viết bởi Tony from Bethel 16 Tháng mười một, 2007
 
2.
A gay mans asshole..
Allen? That guy has an aids cave for sure.
viết bởi Tony rom Bethel 16 Tháng mười một, 2007