Top Definition
aimee (ay me) vallejo (vuh layho) n.- the girl i fell in love with. my wife/my girlfriend/mrs.calderon.♥♥ ;first layed my eyes on her in 8th grade. love at first site she took my breath away. asked her out may 16, 2010♥ <---best day ever.!] && she's been mine ever since :D .
i love my baby aimee vallejo.
i remember when i asked aimee vallejo to marry me. (:
viết bởi mf' calderon; 02 Tháng bảy, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×