Top Definition
an incident of surprise, awkwardness, and not entailing any other appropriate reaction

when extremely nerve-racking, it is MEGA akwardos
and then he told me he was gay." "MEGA akwardos
#awkward #surprise #shock #embaressment #mega
viết bởi awkwardos555 13 Tháng hai, 2011
The spanish/french version of saying akward.
That turtle is very akwardo.
#akward #weird #confusing #strange #silence
viết bởi giantfan9797 12 Tháng chín, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×