tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The battiest of all the boys.
'Hey look at that batty boy' 'Yeah that's Alann'
viết bởi botscunt 30 Tháng chín, 2013