tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Waking up to sex with you partner.
I was ready to go this morning after alarm clock sex.
viết bởi weezy22 16 Tháng năm, 2011