tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
I had some albino broccoli yesterday, dude.
viết bởi icc3043 11 Tháng năm, 2011