tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
cauliflower
I had some albino broccoli yesterday, dude.
viết bởi icc3043 11 Tháng năm, 2011