tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When two albinos have sex
Albino fuck. Google
viết bởi Aesop flop bop 08 Tháng mười hai, 2013