tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
He is the don.com
He loves hayley winn
he is super hot!

thats all
ALEKS JOSH IS HOT!
viết bởi the bom dot.com 13 Tháng sáu, 2012