tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a pittsburgh penguin hockey player.
skates like he has a slice betwix his legs
aleksey morozival
viết bởi dj jazzy jeff and the fresh prints 24 Tháng sáu, 2004