tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
used to describe having sex with a women without being vulgar.
yo, did you go all the way wit tina yesterday?
viết bởi da madd scientist 03 Tháng mười, 2003