tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
n: one who has partaken of the all-knowing cock.
Hey you know why Jim is all-knowing?
viết bởi Tangent 09 Tháng một, 2004