Top Definition
1) The leader or authority in a group, especially in a group of friends.
2) 2007 Film "Alpha Dog": Johnny Truelove is an Alpha Dog
"Just like how a country has a president, a clique has an Alpha Dog."
viết bởi Tim51886 02 Tháng ba, 2008
1. The leader of a pack that rolls several dogs deep.

2. No leash can hold him, and his tail wags for no one.

3. Alpha Dog's bark is in equal proportion to his bite.
He's got all the bitches- he's the Alpha Dog.
viết bởi Giga-bat 13 Tháng năm, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×