Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:
 
1.
mothafuckas like they fbi and tha cia,d.a:mothafuckas all up in yur business
ohhh shit hide the yayo,its then alphabet boyz...
nigga hide the body its them alphabet boyz....
viết bởi jimmy encarnacion 20 Tháng mười, 2005
25 13