tìm từ bất kỳ, như là turnt:
 
1.
mothafuckas like they fbi and tha cia,d.a:mothafuckas all up in yur business
ohhh shit hide the yayo,its then alphabet boyz...
nigga hide the body its them alphabet boyz....
viết bởi jimmy encarnacion 20 Tháng mười, 2005