tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Who is the Altamash of that film?
Altamash, the hero of every gig
Altamash, I love you! You ma hero!!!
viết bởi kukkar22 11 Tháng ba, 2014