tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To be screwed over at work without pay.
I got amarred again today.
viết bởi DirtyBunny 05 Tháng mười hai, 2009