tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a term used to describe Florida, because of its shape as it hangs from the country.
dude 1: dude, i have to go to Florida.. i hate Florida!!

dude 2: yea i hate america's dick too!!!
viết bởi joey-joe-joe-junior-shabadoo 26 Tháng tám, 2012