tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
An american retard.
An american.

See also ameretard
Hey guess who just started world war 3?

Er... George Bush?

Yep, he is such an ameritard.
viết bởi Dedly 08 Tháng mười một, 2006