Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
An american retard.
An american.

See also ameretard
Hey guess who just started world war 3?

Er... George Bush?

Yep, he is such an ameritard.
viết bởi Dedly 08 Tháng mười một, 2006
79 32